2009, ABEn, Volume 1, Número 1, Fortaleza.

2010, ABEn, Volume 2, Número 1, Florianópolis.

2013, ABEn, Volume 5, Número 1, Rio de Janeiro.

2014, ABEn, Volume 6, Número 1, Belém.

2015, ABEn, Volume 7, Número 1, São Paulo.

2016, ABEn, Volume 8, Número 1, Brasília.

2017, ABEn, Volume 9, Número 1, Maceió.

2018, ABEn, Volume 10, Número 1, Curitiba.

2019, ABEn, Volume 11, Número 1, Manaus.

2021, ABEn, Volume 12, Número 1, Florianópolis.